Telefon 
69 89 86 30 
E-mail 
post@nettvarehotellet.no 

Startsiden

Tjenester Forespørsel Veibeskrivelse Om oss Kontaktinfo
Lager- og logistikkløsninger for din nettbutikk
Nettvarehotellet er en profesjonell leverandør av alle tjenester innenfor lagring, pakking, ekspedisjon og distribusjon.
Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg.

Les mer om
våre tjenester


O M  N E T T V A R E H O T E L L E T

Nettvarehotellet har som spesialitet å håndtere alt som har med lager og distribusjon for din nettbutikk å gjøre. Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg. Vi håndterer pr i dag mange forskjellige varekategorier og det er i prinsippet ingen begrensning på hva vi kan lagre. Nettvarehotellet disponerer 5500 pallereoler og flere tusen hyllemeter med lagringsplass. Vi har et godt samarbeid med mange store aktører i transportbransjen og vi har evne til å håndtere store volumer. Alle typer plukk, ompakking, merking og bearbeiding av produkter gjøres av et erfarent og dedikert mannskap.

Nettvarehotellet er et datterselskap av Lundeby-gruppen, (www.lundeby.no), med ca. 200 ansatte. Lundeby tar seg av all ferdiggjøring etter trykk. Vi er også behjelpelige med shippingtjenester, print av reklamemateriell, kundeoppfølging, valg av logistikkløsninger, rådgivning med tanke på emballasje og pakking, kort sagt alle tjenester rundt din nettbutikk. Lundeby disponerer en egen bilpark med 6 lastebiler og flere budbiler. Vi har daglige turer til stor-Oslo området. Vi har også meget gunstige avtaler med de store transportfirmaene i resten av Norge og i utlandet. Posten og andre store distribusjonsfirmaer, henter og bringer fra oss hver dag.

Vi er lokalisert en time fra Oslo, rett ved E18, i Østfold. Lokalene til nettvarehotellet framstår som et fullverdig sikkerhetslager. Det har adgangskontroll med kort og kodesystem hvor kun de som har sin arbeidsplass på lageret har adgang. Vi har godt innarbeidede sikkerhetsrutiner rundt lagerhold av fortrolige eller verdifulle varer. Nettvarehotellet har et stabilt og fast mannskap som sørger for at varene dine står trygt på lager og blir behandlet på en måte slik at vi unngår svinn.

Kontaktinformasjon:
Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
1878 HÆRLAND

Telefon: +47 69 89 86 30
E-post: post@nettvarehotellet.no

 


N E T T V A R E H O T E L L E T  I  M E D I A

Smaalenenes Avis (www.smaalenene.no) hadde i januar 2012 en artikkel om Nettvarehotellett sin satsing på lagring for nettbedrifter.Salgsleder Helge Lundeby og leder for lageravdelingen Morgan Bråthen lot seg intervjue og gir eksempler på kunder som allerede benytter seg av bedriftens tjenester.

Klikk her for å lese artikkelen. 

 


F A K T U R A P R O D U K S J O N   H O S   N E T T V A R E H O T E L L E T

Som et utvidet tilbud til lagring og pakking for nettbedrifter kan Nettvarehotellet også tilby print og utsendelse av fakturaer på grunnlag av tilsendte adresseregistere. Lundeby-gruppen kan tilby adressering på brev og giro både i sort/hvit og farge. Produksjonen baserer seg på arklaserskrivere som håndterer formater opptil SRA3 i max 130 grams papir. Lundeby har mer enn ti års erfaring med print av brev og fakturaer. 

Det grafiske tidsskriftet In Publish (www.in-publish.no) gjorde i februar 2012 en reportasje om printavdelingens satsing på print. I 2010 inngikk bedriften en avtale med Oslo kommune om produksjon av fakturaer for kommunale avgifter og kommunal inkasso. Lundeby gir her en beskrivelse av dette oppdraget, hvilke utfordringer dette medførte og hvilke løsninger som benyttes av Oslo kommune for korrektur og innsyn i forkant av produksjon.


Klikk her for å lese artikkelen. 

   Generell informasjon
Om nettvarehotellet
Veibeskrivelse
Kontaktinformasjon
Tjenester
Lagring
Fortolling
Pakking
Distribusjon
Diverse informasjon
Miljøprofil
Ledige stillinger
Forespørsel
Medieomtale
Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
1878 HÆRLAND
Tlf: 69 89 86 30
post@nettvarehotellet.no
 

   Copyright © 2019 Nettvarehotellet - en avdeling i Lundeby-gruppen