Telefon 
69 89 86 30 
E-mail 
post@nettvarehotellet.no 

Startsiden

Tjenester Forespørsel Veibeskrivelse Om oss Kontaktinfo
Lager- og logistikkløsninger for din nettbutikk
Nettvarehotellet er en profesjonell leverandør av alle tjenester innenfor lagring, pakking, produksjon og distribusjon.
Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg.

Les mer om
våre tjenester


MILJØPOLICY FOR LUNDEBY-GRUPPEN

Lundeby-gruppen skal i sin virksomhet ivareta miljøet, så vel internt som eksternt, på best mulig måte. Vårt mål er at Lundeby skal være en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass, som er miljøvennlig både i forhold til det interne og eksterne miljøet.

Energibruket hos Lundeby-gruppen as skal optimeres i alle ledd. Energisparingstiltak skal følges og stadig forbedres. Som Lean-bedrift skal vi redusere sløseri og svinn til et minimum. Det skal samtidig jobbes kontinuerlig med å automatisere rutiner for å redusere og forhindre feilproduksjon og feilleveranser.

Lundeby-gruppen skal overholde relevante lovfestede regler for kildesortering. Bedriften skal delta i ordninger som ivaretar reglene på best mulig måte. Bedriftens miljøpolitikk skal ivaretas ved daglig oppfølging av en egen miljøansvarlig. Vedkommende har ansvar for at bedriftens miljøpolitikk holdes ved like og utvikles.

RETURORDNINGER

Lundeby-gruppen er medlem av følgende returordninger:

GRØNT PUNKT – www.grontpunkt.no
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

RENAS – www.renas.no
RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

Brukt emballasje leveres på ulike steder avhengig av type avfall:
- Papp, plast og restavfall: Nordisk Avfallspool, Eidsberg
- Papir: Stena Metall AS, Oslo


MASKINER OG UTSTYR
Vår maskinpark tas hånd om av en egen drift og vedlikeholdsavdeling som holder hjulene i gang. Bedriften benytter i hovedsak kun elektriske sniler til interntransport i motsetning til gass- eller bensindrevne trucker som kun benyttes unntaksvis ved spesielle behov.

INNEMILJØ
Oppvarming skjer hovedsakelig ved hjelp av luft til luft varmeaggregater. Det er installert følere på lys i flere rom som strømsparingstiltak. Ved skiftslutt har driftsavdelingen ansvar for å skru av utstyr som trekker unødvendig energi. Bedriften har et sentralisert vakuumanlegg som benyttes på maskiner i produksjonen. Varmen som genereres fra dette anlegget benyttes til oppvarming om vinteren. I tillegg blir papirstøv skilt ut ved hjelp av det samme anlegget.
 
 

  Generell informasjon
Om nettvarehotellet
Veibeskrivelse
Kontaktinformasjon
Tjenester
Lagring
Fortolling
Pakking
Distribusjon
Diverse informasjon
Miljøprofil
Ledige stillinger
Forespørsel
Medieomtale
Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
1878 HÆRLAND
Tlf: 69 89 86 30
post@nettvarehotellet.no
 

   Copyright © 2019 Nettvarehotellet - en avdeling i Lundeby-gruppen