Telefon 
69 89 86 30 
E-mail 
post@nettvarehotellet.no 

Startsiden

Tjenester Forespørsel Veibeskrivelse Om oss Kontaktinfo
Lager- og logistikkløsninger for din nettbutikk
Nettvarehotellet er en profesjonell leverandør av alle tjenester innenfor lagring, pakking, ekspedisjon og distribusjon.
Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg.

P R O D U K T E R   O G   T J E N E S T E R

Nettvarehotellet har som spesialitet å håndtere alt som har med lager og distribusjon for din nettbutikk å gjøre. Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg. Vi håndterer pr i dag mange forskjellige varekategorier og det er i prinsippet ingen begrensning på hva vi kan lagre. Nettvarehotellet disponerer 4500 pallereoler og flere tusen hyllemeter med lagringsplass. Vi har et godt samarbeid med mange store aktører i transportbransjen og vi har evne til å håndtere store volumer. Alle typer plukk, ompakking, merking og bearbeiding av produkter gjøres av et erfarent og dedikert mannskap.

AUTOMATIKK
Det benyttes lagerautomater for maksimal effektivitet. Disse kan vi helt eller delvis integrere i kundens egne lager/økonomisystemer. Vi kan tilby arkivtjenester der fakturaer/bilag m.m. håndteres på vårt sikkerhetslager. Har kunden spesielle behov er vi behjelpelige med å finne løsninger som er tilpasset bedriftens ønsker og krav.

ORDRERUTINER
Nettvarehotellet er fleksible med tanke på ordrebehandling. Dette kan gjøres ved at vi logger oss inn på kundens egne systemer eller ved at bestillinger kommer direkte til oss. Vi har alltid tilstrekkelig arbeidskraft internt i bedriften for å dekke behov ved svingninger i ordremengden i motsetning til andre bedrifter som må ta inn vikarer når det er mye å gjøre. Vi her derfor ingen kapasitetsproblemer ved julehandelen eller ved andre sesongtopper.

SIKKER LAGRING
Lokalene til nettvarehotellet framstår som et fullverdig sikkerhetslager. Det har adgangskontroll med kort og kodesystem hvor kun de som har sin arbeidsplass på lageret har adgang. Vi har godt innarbeidede sikkerhetsrutiner rundt lagerhold av fortrolige eller verdifulle varer. Nettvarehotellet har et stabilt og fast mannskap som sørger for at varene dine står trygt på lager og blir behandlet på en måte slik at vi unngår svinn. Vi har et godt utviklet varemottak som utfører en mottakskontroll av alle innkommende varer. Kundene vil få umiddelbar beskjed om de avvik som fanges opp. Lokalene er naturligvis brannsikret og det er montert klimakontroll som sørger for at luftfuktigheten til enhver tid er korrekt.

LAGRING
Vi tilbyr korttids- eller langtidslagring, store eller små volumer, kun lagring eller varer som skal plukkes og distribueres.

PAKKING
Vi har et fast og erfarent mannskap som sørger for at det plukkes og pakkes riktig. Vi legger vekt på tilgjengelighet og du kan få en egen kontaktperson i pakkeavdelingen hos oss.

DISTRIBUSJON
Lundeby disponerer en egen bilpark med 4 lastebiler, to semitarailere og flere budbiler. Vi har daglige turer til stor-Oslo området. Vi har gunstige avtaler med de store transportfirmaene i resten av Norge og i utlandet både på pakke- og palletransport.

FORTOLLING
Dersom ditt firma distribuerer i flere land, så kan vi tilby et tollager. Vi har i dag flere kunder som sender varer til flere land.

FAKTURAPRINT
Som et utvidet tilbud til lagring og pakking for nettbedrifter kan Nettvarehotellet også tilby print og utsendelse av fakturaer på grunnlag av tilsendte adresseregistere. Lundeby-gruppen kan tilby adressering på brev og giro både i sort/hvit og farge. Produksjonen baserer seg på arklaserskrivere som håndterer formater opptil SRA3 i max 130 grams papir. Lundeby har mer enn ti års erfaring med print av brev og fakturaer. Eksempler på formater som kan håndteres er Excel, PDF, tekstfiler med faste felter eller semikolonseparert informasjon, XML m.m.

ANDRE TJENESTER
Vi er også behjelpelige med shippingtjenester, print av reklamemateriell, kundeoppfølging, fakturering, valg av emballasje, kort sagt alle tjenester rundt din nettbutikk.

   Generell informasjon
Om nettvarehotellet
Veibeskrivelse
Kontaktinformasjon
Tjenester
Lagring
Fortolling
Pakking
Distribusjon
Diverse informasjon
Miljøprofil
Ledige stillinger
Forespørsel
Medieomtale
Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
1878 HÆRLAND
Tlf: 69 89 86 30
post@nettvarehotellet.no
 

   Copyright © 2019 Nettvarehotellet - en avdeling i Lundeby-gruppen