Vi hjelper deg med lager og logistikk til din nettbutikk

Uansett om du er B2B eller B2C

NOEN AV VÅRE KUNDER

Vi tar oss av logistikken så du kan konsentrere deg om å selge

TILRETTELEGGING/GDPR

Vi legger til rette for dine behov enten du er en stor eller liten kunde. Vi kartlegger dine behov og så flytter du inn hos oss. Terskelen for å komme i gang er lav, men dersom du ønsker så integrerer vi ditt system mot vårt slik at alt automatiseres. Som din databehandler forvalter vi alltid dine data i hendhold til gjeldene direktiver. Har du spesielle behov er vi behjelpelige med å finne løsninger som er tilpasset bedriftens ønsker og krav.

ORDRERUTINER

Nettvarehotellet er fleksible med tanke på ordrebehandling. Dette kan gjøres ved at vi logger oss inn på kundens egne systemer eller ved at bestillinger kommer direkte til oss. Vi har alltid tilstrekkelig arbeidskraft internt i bedriften for å dekke behov ved svingninger i ordremengden i motsetning til andre bedrifter som må ta inn eksterne vikarer når det er mye å gjøre. Vi her derfor ingen kapasitetsproblemer ved sesongtopper som Black week eller sommerkampanjer.

PAKKING

Vi har et fast og erfarent mannskap som sørger for at det plukkes og pakkes riktig. Vi legger vekt på tilgjengelighet og du kan få en egen kontaktperson i pakkeavdelingen hos oss. Vi jobber med å effektivisere returhåndteringen hos oss for å kunne holde dine kostnader nede.

DISTRIBUSJON

Lundeby disponerer en egen bilpark med 4 lastebiler, to semitarailere og flere budbiler. Vi har daglige turer til stor-Oslo området. Vi har gunstige avtaler med de store transportfirmaene i resten av Norge og i utlandet både på pakke- og palletransport. Vi kan garantere deg gode priser på frakt B2B og B2C.

SIKKER LAGRING

Våre lokaler framstår som et fullverdig sikkerhetslager. Det har adgangskontroll med kort og kodesystem hvor kun de som har sin arbeidsplass på lageret har adgang. Vi har godt innarbeidede sikkerhetsrutiner rundt lagerhold av fortrolige eller verdifulle varer. Nettvarehotellet har et stabilt og fast mannskap som sørger for at varene dine står trygt på lager og blir behandlet på en måte slik at vi unngår svinn. Vi har et godt utviklet varemottak som utfører mottakskontroll av alle innkommende varer. Kundene vil få umiddelbar beskjed om eventuelle avvik som fanges opp. Lokalene er naturligvis brannsikret og det er montert klimakontroll som sørger for at luftfuktigheten til enhver tid er korrekt.

PRINT

Som et utvidet tilbud til lagring og pakking for nettbedrifter kan Nettvarehotellet  tilby print og utsendelse av fakturaer på grunnlag av tilsendte adresseregistere. Lundeby-gruppen kan tilby adressering på brev og giro både i sort/hvit og farge. Produksjonen baserer seg på arklaserskrivere som håndterer formater opptil SRA3 i max 330g papir. Lundeby har mer enn ti års erfaring med print av brev, fakturaer flyers, brosjyrer, oakningsvedlegg og bruksanvisninger. Eksempler på formater som kan håndteres er Excel, PDF, tekstfiler med faste felter eller semikolonseparert informasjon, XML m.m.

FORTOLLING

Dersom ditt firma distribuerer i flere land, så kan vi tilby et tollager. Vi har mange kunder som sender pakker til nær sagt hele verden. Vi åpner snart eget lager i Sverige, noe som betyr store reduksjoner i administrasjon og kostnader for deg som ønsker å selge i EU.

Vi Vokser med deg

Enten du driver nettbutikk eller en etablert grossist kan vi yte den aller beste servicen til deg. Vi har lang erfaring med logistikk og distribusjon knyttet til nettbutikker og vet hva som kreves. Vi håndterer pr i dag mange forskjellige varekategorier og det er i prinsippet ingen begrensning på hva vi kan lagre. Nettvarehotellet disponerer 5500 pallereoler og flere tusen hyllemeter med lagringsplass. Alle typer plukk, ompakking, merking og bearbeiding av produkter gjøres av et erfarent og dedikert mannskap.

150

Ansatte

5500

Pallereoler

6

Lastebiler

VI GIR DEG MER TID TIL Å  FOKUSERE PÅ SALG

Vi vet hvor mye tid som kreves for å drive en nettbutikk. Logistikken er en stor del av dine produkter. De skal legges inn på lager, oppbevares, pakkes til kunde og sendes ut. I tillegg tilkommer det en del jobb med returhåndtering og lagerkontroll. Ved å legge over mer ansvar på oss, kan du fokusere på produktutvikling, markedsføring og salg. Vi er et stort selskap samtidig som vi har en tradisjon for å tilpasse oss og å være fleksible. Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Enkelt

Spar tid

Spar penger

Nettvarehotellet

Kontakt oss