K O N T A K T I N F O R M A S J O N

Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
N-1878 HÆRLAND
Telefon: +47 69 89 86 30
E-post: post@nettvarehotellet.no
Åpningstid: mandag-fredag 07:00-16:00

Morgan Bråthen

Daglig leder
Telefon: +47 982 67 225
E-post: morgan@nettvarehotellet.no

Helge Gabriel Lundeby

Salgsleder
Telefon: +47 958 40 650
E-post: helge@nettvarehotellet.no

Roger Holand

Nettvarehotellet

Kontakt oss