O M  N E T T V A R E H O T E L L E T

Nettvarehotellet har som spesialitet å håndtere alt som har med lager og distribusjon for din nettbutikk å gjøre. Vi sørger for at varene dine står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking og distribusjon slik at du kan holde fokus på salg. Vi håndterer pr i dag mange forskjellige varekategorier og det er i prinsippet ingen begrensning på hva vi kan lagre. Nettvarehotellet disponerer 5500 pallereoler og flere tusen hyllemeter med lagringsplass. Vi har et godt samarbeid med mange store aktører i transportbransjen og vi har evne til å håndtere store volumer. Alle typer plukk, ompakking, merking og bearbeiding av produkter gjøres av et erfarent og dedikert mannskap.

Nettvarehotellet er et datterselskap av Lundeby-gruppen, (www.lundeby.no), med ca. 150 ansatte. Lundeby tar seg av all ferdiggjøring etter trykk. Vi er også behjelpelige med shippingtjenester, print av reklamemateriell, kundeoppfølging, valg av logistikkløsninger, rådgivning med tanke på emballasje og pakking, kort sagt alle tjenester rundt din nettbutikk. Lundeby disponerer en egen bilpark med 6 lastebiler og flere budbiler. Vi har daglige turer til stor-Oslo området. Vi har også meget gunstige avtaler med de store transportfirmaene i resten av Norge og i utlandet. Posten og andre store distribusjonsfirmaer, henter og bringer fra oss hver dag.

Vi er lokalisert en time fra Oslo, rett ved E18, i Østfold. Lokalene til nettvarehotellet framstår som et fullverdig sikkerhetslager. Det har adgangskontroll med kort og kodesystem hvor kun de som har sin arbeidsplass på lageret har adgang. Vi har godt innarbeidede sikkerhetsrutiner rundt lagerhold av fortrolige eller verdifulle varer. Nettvarehotellet har et stabilt og fast mannskap som sørger for at varene dine står trygt på lager og blir behandlet på en måte slik at vi unngår svinn.

Kontaktinformasjon:

Nettvarehotellet AS
Lundebyveien 5
1878 HÆRLAND

Telefon: +47 69 89 86 30
E-post: post@nettvarehotellet.no

Nettvarehotellet

Kontakt oss